previous image | The Lhasa gtsug lag khang main article | next image

Narrative scenes of Gaṇḍavyuha-sūtra, lintels of Byams pa lha khang
east wall chapel beside Jo bo chapel, Lhasa gtsug lag khang
ca. 720 A.D.(?)

photo by A. Heller 1995


previous image | The Lhasa gtsug lag khang main article | next image